საინჟინრო პროექტები

საინჟინრო პროექტები

Geo consulting არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საპროექტო/საზედამხედველო კომპანია საქართველოში. ჩვენი გუნდი ლიდერობს საპროექტო/საზედამხედველო ბაზარზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ფირმა ჩართულია საქართველოში თითქმის ყველა ძირითად საპროექტო/საზედამხედველო გარიგებაში. ჩვენი კომბინირებული გამოცდილება, როგორც დაპროექტების, ასევე ზედამხედველობის კუთხით, გვაძლევს უნიკალურ პოზიციას კლიენტებისთვის, რადგან სამშენებლო პროცესის ზედამხედველობა გაცილებით ეფექტიანი და სწრაფია, როდესაც მას ახორციელებს გუნდი, რომელმაც დააპროექტა ობიექტი. გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანია ოპერირებს ქართულ ბაზარზე, მისთვის საქართველოს თავისებურებანი კარგად ცნობილია, შესაბამისად გუნდის წევრებს აქვთ რეალობის ზუსტი აღქმის საშუალება, რაც განპირობებულია მათი აღნიშნულ რეგიონში მუშაობის გამოცდილებით