ზედა რუს სარწყავი სისტემის მეორე და მესამე რიგის და შიდასამეურნეო ქსელის მშენებლობის ზედამხედველობა და დეტალური საინჟინრო დიზაინის მომზადება

ზემოაღნიშნული „ILMDP“ პროექტი დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის მიერ

მოცემული პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სახის მომსახურეობები: ზედა რუს სარწყავი სისტემის მეორე და მესამე რიგის და შიდასამეურნეო ქსელის დიზაინი და მისი ზედამხედველობა