ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის აქტივების ინვენტარიზაცია შერჩეულ ქალაქებში

დავალება ითვალისწინებს აქტივების ინვენტარიზაციის ზედამხედველობას